Wracamy do przedszkola! (01.09–15.09)

Cel ogólny: Wprowadzanie dziecka w życie przedszkola i grupy. Wdrażanie do świadomego spędzania czasu wolnego na zabawach ruchowych.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  • Zapoznanie z zasadami zgodnego współżycia w grupie
  • Stwarzanie okazji do rozwijania umiejętności tworzenia wielozdaniowych wypowiedzi.
  • Wdrażanie dzieci do dbania o własne bezpieczeństwo podczas zabaw
  • Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
  • Promowanie zdrowego stylu życia
  • Wyrabianie sprawności manualnej.
  • Rozwijanie wyobraźni w ćwiczeniu twórczym
Współpraca  z rodzicami:
  • Udział rodziców w zebraniu ogólnym i grupowym
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek
  • Pomoc w gromadzeniu materiałów dydaktycznych