Przyroda budzi się do życia. (12.03-23.03)

Cel ogólny: Kształtowanie więzi emocjonalnej z przyrodą i wrażliwości na jej piękno. Zapoznanie dzieci z charakterystycznymi oznakami symbolizującymi nadejście wiosny na podstawie obserwacji przyrody.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  • Zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi okresie przedwiośnia poznanie zwiastunów wiosny.
  • Poznanie pierwszych wiosennych kwiatów: przebiśnieg, krokus itp.
  • Obserwowanie zjawisk zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku (budzenie się roślin do życia – kiełkowanie, pojawianie się pąków i liści, kwitnienie; zmiany w pogodzie; zmiany w zachowaniu się zwierząt: śpiew ptaków; coraz dłuższe dni; wyższa temperatura).
Współpraca z rodzicami:
  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Wspólnie z dziećmi wychodzimy na spacery i szukamy oznak wiosny.
  • Pomoc w gromadzeniu materiałów dydaktycznych.