Przedszkolaki umieją bezpiecznie poruszać się na skrzyżowaniu, bo znają najważniejsze drogowe znaki (18.09-29.09)

Cel ogólny: Zaznajamiamy się z zasadami ruchu drogowego. Poznajemy znaczenie pasów, sygnalizacji świetlnej oraz znaków drogowych. Poznajemy wybrane pojazdy specjalistyczne. Uświadamiamy sobie, co by mogło się stać, gdyby nie istniały znaki drogowe.

Zadania edukacyjne:
  • Zapoznajemy się z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze i obserwujemy ruch drogowy
  • Zapoznajemy się z wybranymi znakami drogowymi
  • Poznajemy i utrwalamy symbolikę kolorów świateł sygnalizatora
  • Wzbogacamy słownictwo o wyrażenia związane z ruchem drogowym
Współpraca z rodzicami:
  • W czasie wspólnych spacerów tłumaczymy dzieciom znaczenie napotkanych znaków drogowych.
  • Rozmawiamy z dziećmi o przestrzeganiu zasad bezpiecznego poruszania się na drodze - przechodzenie tylko na zielonym świetle, a tam gdzie nie ma sygnalizatorów, to po przeznaczonych do przejścia pieszych pasach.
  • Pamiętamy o potrzebie posiadania i stosowania u dzieci świateł odblaskowych po zmroku.