Przedszkolak przyjacielem Ziemi i zwierząt! (09.04-20.04)

Cel ogólny: Poznanie cudownego świata przyrody stworzonego przez Boga. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym oraz poznanie i budzenie miłości do różnych zwierząt oraz kształtowanie świadomości ekologicznej.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  • Kształtowanie właściwych nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego
  • Zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające środowisku ze strony człowieka
  • Rozwijanie właściwego stosunku do świata przyrody
  • Poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt.
  • Dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt.
  • Nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania
  • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.
Współpraca z rodzicami:
  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Pomoc w gromadzeniu materiałów dydaktycznych.