Moja Europa. Moja Polska. Moja miejscowość. (23.04-11.05)

Cel ogólny: Wiemy, że Polska należy do Unii Europejskiej i poszerzamy wiedzę na temat naszej      Ojczyzny oraz regionu w którym mieszkamy

Zadania edukacyjne:
  • Poznajemy kraje, które należą do Unii Europejskiej.
  • Słuchamy ciekawych legend związanych z powstawaniem niektórych miast.
  • Zapoznajemy się z najbliższym otoczeniem: gmina, powiat, województwo i pogłębiamy wiedzę o własnym regionie i jego społeczeństwie.
  • Budzimy i rozwijamy postawę patriotyczną związaną z tożsamością kultury regionalnej i tożsamości narodowej.
Współpraca z rodzicami:
  • Staramy się rozwijać u dzieci zainteresowanie regionem w którym mieszkamy poprzez spacery i zwiedzanie ciekawych miejsc w okolicy oraz różnorodne opowiadania.
  • Przybliżamy dziecku najbardziej charakterystyczne miejsca i zabytki rodzinnego miasta.