Kocham moją rodzinę! (14.05-25.05)

Cel ogólny: Wzmacnianie poczucia więzi z rodziną. Określanie własnego miejsca w rodzinie. Budzenie uczucia przywiązania i szacunku do matki oraz ojca.

Zadania wychowawczo - dydaktyczne:
  • Określanie stopnia pokrewieństwa pomiędzy członkami rodziny.
  • Kształtowanie umiejętności szeregowania.
  • Stwarzanie okazji do rozwijania umiejętności tworzenia wielozdaniowych wypowiedzi.
  • Stwarzanie okazji do prezentowania umiejętności podczas wystąpień publicznych.
  • Wyrabianie sprawności manualnej.
  • Kształtowanie postawy szacunku dla członków rodziny
Współpraca z rodzicami:
  • Pomoc w przygotowaniu uroczystości z okazji Dnia Matki i ojca.
  • Dostosowanie ubioru do aury pogodowej.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek
  • Udział we Mszy św.