Jestem dumny ze swojej miejscowości, Ojczyzny i polskich tańców ludowych (30.10–10.11)

Cel ogólny: Rozumienie przynależności narodowej, kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności swojego regionu i kraju, poznawanie kilku wybranych regionów Polski poprzez muzykę, tańce i stroje regionalne.
 
Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  • Poznawanie i rozpoznawanie najbliższego środowiska.
  • Rozbudzenie szacunku dla symboli narodowych.
  • Kształtowanie postaw patriotycznych.
  • Rozpoznawanie godła i barw narodowych.
  • Wyzwalanie i rozwijanie różnych sposobów ekspresji twórczej.
  • Poznawanie elementów strojów ludowych charakterystycznych dla wybranych regionów Polski.
Współpraca z rodzicami:
  • Poszerzanie wiedzy na temat.
  • Przekazywanie wartości patriotycznych.
  • Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej.