Jesień w sadzie i na działce (02.10–13.10)

Cel ogólny: Rozpoznawanie i nazywanie drzew owocowych, owoców i warzyw. Zapoznanie z literą "o" i "a": małą i wielką, drukowaną i pisaną.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią i wiązanie tych zmian z aktualną porą roku.
  • Rozwijanie zmysłu smaku, dotyku, węchu.
  • Poszerzanie wiedzy na temat jadalnych części warzyw i owoców.
  • Stwarzanie okazji do podejmowania zabaw badawczych.
  • Stwarzanie okazji do zapoznania z wyglądem sklepu z owocami.
Współpraca z rodzicami:
  • Dostosowanie ubioru do aktualnych warunków atmosferycznych.
  • Kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb dzieci, rodziców i nauczycielek .
  • Organizowanie pomocy dydaktycznych.