W świecie bajek i baśni (17.04-28.04)

Zadania edukacyjne:
  • Poznanie pracy bibliotekarza- wycieczka do biblioteki
  • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
  • Poznanie najpiękniejszych polskich bajek
  • Poszerzenie zainteresowań czytelniczych oraz nauka kulturalnego korzystania z książek
Współpraca z rodzicami:
  • Wspólne czytanie ulubionych bajek
  • Rozmowa z dziećmi na temat poszanowania książki