Przygotowujemy się do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego (03.04–14.04)

Zadania edukacyjne:
  • Oczekujemy Świąt Wielkanocnych, wzbogacamy wiadomości o zwyczajach i obrzędach świątecznych.
  • Dziękujemy Panu Bogu za zbliżające się Święta Zmartwychwstania Pańskiego.