Pamiętamy o tych, którzy odeszli bo jesteśmy Polakami (31.10-11.11)

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • podkreślamy pamięć o tych, co odeszli
  • zapoznajemy dzieci z tradycją obchodzenia święta Wszystkich Świętych
  • kształtujemy postawy patriotyczne
  • rozbudzanie szacunku dla symboli narodowych

Współpraca z rodzicami:
  • wspólne dbanie o groby
  • przekazywanie wartości patriotycznych
  • poszerzanie wiedzy na temat własnej Ojczyzny