30.11.2020 – 11.12.2020 „Świat dawniej i dziś”

Cele główne:
 • przygotowanie do nauki czytania;
 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie muzykalności;
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie umiejętności liczenia, kodowania;
 • poznanie znaków <, >, =;
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w ze¬spole;
 • wzbogacanie wiadomości przyrodniczych;
 • kształtowanie umiejętności wnioskowania;
 • odkrywanie litery y, Y – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7;

Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat zabaw, przyjaźni, minionego dnia w przedszkolu;
 • Rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się podczas współpracy z rówieśnikami;
 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie związanych ze zmianą pory roku;
 • Dzielenie się emocjami po spotkaniu ze św. Mikołajem; wspólne radości czerpane z otrzymanych upominków;