28.09.2020 – 09.10.2020 „Idzie jesień”

Cele główne: 
 • przygotowanie do nauki czytania;
 • rozwijanie mowy i myślenia; 
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie muzykalności; 
 • rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości;
 • rozwijanie sprawności fizycznej; 
 • rozwijanie umiejętności liczenia; 
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w ze¬spole; 
 • wzbogacanie wiadomości przyrodniczych;
 • kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń;
 • odkrywanie litery o O – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
 • odkrywanie liter a A – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
 • rozwijanie wrażliwości fonemowej;
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczb: 1,2 i 3;
 • poszerzanie wiadomości nt. życia i sposobu przygotowywania się niektórych zwierząt do zimy

Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu;
 • Rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się w grupie;
 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie związanych ze zmianą pory roku;
 • Wspólne czytanie prostych treści dla dzieci;