02.11.2020 – 13.11.2020 „Moja rodzina i mój dom”

Cele główne:
 • przygotowanie do nauki czytania;
 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie muzykalności;
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych;
 • rozwijanie umiejętności liczenia;
 • utrwalanie pojęć matematycznych (nazw figur geometrycznych, pojęć dot. położenia przedmiotów w przestrzeni;)
 • rozwijanie umiejętności wyciągania i formułowania wniosków;
 • rozwijanie umiejętności współpracy i radzenia sobie z towarzyszącymi emocjami;
 • poznanie i nazywanie takich wartości jak miłość, dobro, przyjaźń, uczciwość, odwaga;
 • poznanie zawodów niedostępnych w bezpośredniej obserwacji dziecka;
 • odkrywanie litery t T – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
 • rozwijanie wrażliwości fonemowej;
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 5;
 • kształtowanie właściwych zachowań wobec zwierząt domowych, budzenie wrażliwości na ich potrzeby;
 • rozumienie konieczności zachowania rezerwy wobec nieznanych zwierząt;
 • wzbogacanie wiadomości na temat dawnych i nowoczesnych sprzętów AGD;

Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat wykonywanego zawodu najbliższych;
 • Rozmowa z dzieckiem na temat poszanowania istot żywych;
 • Wspólne wykonywanie pracy w kuchni z wykorzystaniem sprzętu AGD; utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych;
 • Wspólne zabawy i gry planszowe rozwijające wyobraźnię i wrażliwość emocjonalną dziecka.