26.04.2021 – 7.05.2021 "Moja mała ojczyzna"

Cele główne:
 • poznanie symboli narodowych;
 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie muzykalności;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych; 
 • zapoznanie z sąsiadami Polski;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • przeliczanie elementów;
 • utrwalanie umiejętności rachunkowe;
 • utrwalanie symboli matematycznych;
 • klasyfikowanie przedmiotów.
Współpraca z rodzicami:
 • uwrażliwianie na konieczność stosowania się do zasad higieny;
 • rozwijanie mowy dziecka poprzez rozmowy na temat tego, w jaki sposób dziecko spędziło czas w przedszkolu;
 • rozwijanie zainteresowań dziecka – rozmowy z nim na temat zainteresowań oraz spędzanie wspólnie czasu na zabawie;
 • rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się w grupie;
 • wspólne czytanie prostych treści dla dzieci.