21.06.2021 – 30.06.2021 - "Lato i Wakacje"

Cele główne:
 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie muzykalności;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych; 
 • zapoznanie z kolorami tęczy;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • przeliczanie elementów;
 • utrwalanie umiejętności rachunkowe;
 • utrwalanie symboli matematycznych;
 • utrwalanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych;
 • klasyfikowanie przedmiotów.

Współpraca z rodzicami:
 • uwrażliwianie na konieczność stosowania się do zasad higieny;
 • rozwijanie mowy dziecka poprzez rozmowy na temat tego, w jaki sposób dziecko spędziło czas w przedszkolu;
 • rozwijanie zainteresowań dziecka – rozmowy z nim na temat zainteresowań oraz spędzanie wspólnie czasu na zabawie;
 • rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się w grupie;
 • wspólne czytanie prostych treści dla dzieci.