16.11.2020 – 27.11.2020 „Zdrowy przedszkolak - jego prawa i obowiązki”

Cele główne:
 • rozwijanie mowy i myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie muzykalności;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie umiejętności liczenia; 
 • zapoznanie z zasadami zdrowego stylu życia;
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • zapoznanie z prawami i obowiązkami przedszkolaka; 
 • poznawanie podstawowych cech figur geometrycznych;
 • wprowadzenie liter ,,D d” oraz ,,K k” – małych i wielkich, drukowanych i pisanych;
 • rozpoznanie i nazywanie liczby: 0 i 6.
Współpraca z rodzicami:
 • uwrażliwianie na konieczność stosowania się do zasad zdrowego stylu życia;
 • zabieranie dzieci na wspólne zakupy, by mogły wybierać do koszyka zdrowe produkty;
 • rozwijanie mowy dziecka poprzez rozmowy na temat tego, w jaki sposób dziecko spędziło czas w przedszkolu;
 • wprowadzenie dziecka w świat obowiązków domowych;
 • rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się w grupie;
 • wspólne czytanie prostych treści dla dzieci.