07.06.2021 – 18.06.2021 - "Zwierzaki wokół nas"

Cele główne:
 • - rozwijanie mowy i myślenia;
 • - rozwijanie sprawności fizycznej;
 • - rozwijanie muzykalności;
 • - rozwijanie sprawności manualnej;
 • - rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych; 
 • - zapoznanie ze zwierzętami wiejskimi i zwierzętami mieszkającymi na łące;
 • - rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej;
 • - przeliczanie elementów;
 • - utrwalanie umiejętności rachunkowe;
 • - utrwalanie symboli matematycznych;
 • - poznanie różnych ekosystemów;
 • - klasyfikowanie przedmiotów.
Współpraca z rodzicami:
 • - uwrażliwianie na konieczność stosowania się do zasad higieny;
 • - rozwijanie mowy dziecka poprzez rozmowy na temat tego, w jaki sposób dziecko spędziło czas w przedszkolu;
 • - rozwijanie zainteresowań dziecka – rozmowy z nim na temat zainteresowań oraz spędzanie wspólnie czasu na zabawie;
 • - rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się w grupie;
 • - wspólne czytanie prostych treści dla dzieci.