04.01.2021 – 15.01.2021 „Zima”

Cele główne: 
 • przygotowanie do nauki czytania;
 • rozwijanie mowy i myślenia; 
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie muzykalności; 
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych;
 • rozwijanie sprawności fizycznej; 
 • rozwijanie umiejętności liczenia, kodowania;
 • poznanie znaków <, >, =
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w ze¬spole; 
 • wzbogacanie wiadomości przyrodniczych;
 • kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji i doświadczeń;
 • odkrywanie litery y, Y, n, N – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej;
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby 7;

Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat zabaw, przyjaźni, minionego dnia w przedszkolu;
 • Rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się podczas współpracy z rówieśnikami;
 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie związanych ze zmianą pory roku;
 • Wspólne poznawanie i omawianie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych zimowej porze roku;