01.09.2020 – 11.09.2020 „Ja i moja grupa”

Cele główne: 
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych, ułatwiających dzieciom poznawanie się;
 • przygotowanie do nauki czytania;
 • rozwijanie mowy i myślenia; 
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • rozwijanie muzykalności; 
 • rozwijanie sprawności manualnej i pomysłowości;
 • rozwijanie sprawności fizycznej; 
 • rozwijanie umiejętności liczenia; 
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w ze¬spole; 
 • rozpoznawanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych;
 • rozumienie i wyjaśnianie roli zmysłów w życiu człowieka;
 • wzbogacanie wiadomości przyrodniczych;
 • rozumienie konieczności dostosowywania ubioru do zmieniających się warunków atmosferycznych;

Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu;
 • Rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się w grupie;
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej poprzez wspólne zabawy;
 • Uwrażliwianie na konieczność ochrony i higieny narządów zmysłu;
 • Uwrażliwianie na piękno zmieniającej się zgodnie z porą roku przyrody;