01.02.2021 – 12.02.2021 „Bajki, baśnie, bajeczki” oraz REALIZACJA PROJEKTU KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY

Cele ogólne
 • dokonuje oceny postępowania bohaterów literackich,
 • poznaje litery g, G: małą i wielką, drukowaną i pisaną,
 • wzbogaca wiedzę na temat teatru;
 • utrwala dodawanie i odejmowanie w zakresie 8;
 • wykorzystuje ćwiczenia orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych;
 • posługuje się umownymi znakami (przygotowanie do programowania);
 • rozwija zainteresowanie literaturą dziecięcą;
 • rozwija myślenia przyczynowo-skutkowe;
 • nabywa odwagi w wypowiadaniu się na forum grupy;
 • rozwija logiczne myślenie;
 • wzbogaca wiedzę na temat budowy książki;
 • rozwija sprawność manualną;
 • wie, dlaczego warto się̨ ruszać́;
 • zna formy ruchu i dyscypliny sportu;
 • rozumie, co to jest natura;
 • jest świadome, jaką rolę pełnią zwierzęta w przyrodzie;
 • potrafi skomponować́ pełnowartościowy posiłek;
 • wie, co szczególnego ma w sobie marchewka;
 • wie, co może być porcją warzyw i owoców, ile należy ich dziennie spożywać́;
 • jest świadome, jaki wpływ na naturę ma człowiek;
 • rozumie, co to znaczy być EKO;
 • wie, czym są śmieci i kto je produkuje;
 • potrafi segregować́ śmieci i rozumie, co to jest recykling;
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat minionego dnia w przedszkolu;
 • Rozmowa z dzieckiem na temat kulturalnego zachowania się podczas współpracy z rówieśnikami;
 • Rozwijanie w dziecku wrażliwości na otaczający świat;;
 • Wspólne rozmowy na temat ekologicznego trybu życia;
 • Zachęcanie do sięgania po literaturę dziecięcą;