W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia (9.12.2019 - 20.12.2019)

Cele główne:
 • poszerzanie wiedzy na temat zmian atmosferycznych związanych z nadejściem zimy,
 • rozwijanie u dziecka znajomości tradycji Bożonarodzeniowych,
 • tworzenie świątecznej atmosfery,
 • rozpoznawanie i nazywanie sprzętów domowych, wyposażenia domu,
 • poznawanie litery W,w
 • rozwijanie w dziecku poczucia przynależności do grupy społecznej jaką jest rodzina,
 • zaznajamianie dzieci z kolędami,
 • rozwijanie słuchu muzycznego, ekspresji i wyobraźni muzycznej,
 • zachęcanie do ekspresji słownej, muzycznej, ruchowej,
 • wdrażanie do gry na instrumentach, rozpoznawania rytmu,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie szeregowania oraz porównywania przedmiotów, poznanie cyfry 6,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych,
 • rozwijanie sprawności językowych, umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby, głoskowania,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • wdrażanie i rozwijanie zasad prawidłowej postawy ciała, zachęcanie do aktywności fizycznej.
Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu
 • Zachęcanie do wspólnych przygotowań świątecznych i śpiewania kolęd
 • Uczestnictwo we Mszy św., jasełkach oraz roratach