Tańce i bale w karnawale (10.02.2020 - 21.02.2020)

Cele główne:
 • wdrażanie do kulturalnego spędzania czasu, słuchania muzyki klasycznej,
 • zachęcanie do wspólnej zabawy podczas karnawału,
 • rozwijanie słuchu muzycznego, ekspresji i wyobraźni muzycznej,
 • zachęcanie do ekspresji słownej, muzycznej, ruchowej,
 • wdrażanie do gry na instrumentach, rozpoznawania rytmu,
 • rozwijanie wiedzy na temat instrumentów muzycznych, pojęć związanych z orkiestrą i dyrygentem,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie porównywania segregowania oraz grupowania przedmiotów, poznanie cyfry 9,
 • rozwijanie sprawności językowych, umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby, głoskowania, poznawanie liter B,b oraz G,g,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • wdrażanie i rozwijanie zasad prawidłowej postawy ciała, zachęcanie do aktywności fizycznej.

Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu.
 • Zachęcanie do wspólnego udziału w Balu Karnawałowym.
 • Uczestnictwo we Mszy św.