Mój dom, moja rodzina (11.11.2019 - 25.11.2019)

Cele główne:
 • rozwijanie u dziecka postawy patriotycznej i znajomości symboli narodowych,
 • rozpoznawanie i nazywanie sprzętów domowych, wyposażenia domu,
 • poznawanie litery I,i oraz T,t,
 • rozwijanie w dziecku poczucia przynależności do grupy społecznej jaką jest rodzina,
 • zaznajamianie dzieci z muzyką sakralną,
 • rozwijanie słuchu muzycznego, ekspresji i wyobraźni muzycznej,
 • zachęcanie do ekspresji słownej, muzycznej, ruchowej,
 • wdrażanie do gry na instrumentach, rozpoznawania rytmu,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie segregowania oraz grupowania przedmiotów, poznanie cyfry 6,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych,
 • rozwijanie sprawności językowych, umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby, głoskowania,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • wdrażanie i rozwijanie zasad prawidłowej postawy ciała, zachęcanie do aktywności fizycznej.

Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu
 • Zachęcanie do tworzenia albumów rodzinnych
 • Uczestnictwo we Mszy św. oraz przedstawieniu z okazji uroczystości św. Elżbiety  „Chleb i róże”
 • Włączanie w patriotyczną postawę dziecka