Jestem bezpiecznym przedszkolakiem (16.09.2019-27.09.2019)

Cele główne:
 • poznawanie odstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, na placu zabaw, dbanie o własne i czyjeś bezpieczeństwo,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się nt. podstawowych wiadomości o sobie, swoim dniu,
 • kształtowanie cierpliwości, umiejętności czekania na swoją kolej,
 • wdrażanie do zasad bezpiecznego zachowania na drodze,
 • poznawanie podstawowych znaków drogowych,
 • uwrażliwienie na zachowanie ostrożności w kontakcie z nieznajomym,
 • znajomość numerów alarmowych,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie segregowania oraz grupowania przedmiotów, rozpoznawania figur geometrycznych,
 • rozwijanie sprawności językowych, umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • wdrażanie i rozwijanie zasad prawidłowej postawy ciała, zachęcanie do aktywności fizycznej.

Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu
 • Rozmowa z dzieckiem na temat kontaktu z nieznajomym
 • Nauka podstawowych danych z uwrażliwieniem dziecka na to, komu może takie dane podawać
 • Zwracanie uwagi na pilnowanie swych rzeczy podczas wyjść
 • Informowanie o postępach dziecka