Jak wyglądał świat przed milionami lat (25.11.2019 – 06.12.2019)

Zadania edukacyjne:
  • wykorzystywanie i tworzenie okazji do pogłębiania wiadomości na temat dinozaurów
  • budzenia zainteresowania otaczającym światem, jego prehistorią
  • zapoznanie z baśniowym wątkiem związanym z miastem Kraków
  • rozpoznawanie i nazywanie cyfry: „0”
  • stosuje znaki matematyczne: „=, >, <”
  • wprowadzenie litery: „K”, „k”„D”, „d” –  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej

Współpraca z rodzicami:
  • rozmawiamy z dziećmi nt. historii Ziemi 
  • pogłębiamy wiedzę i zainteresowania nt. dinozaurów poprzez oglądanie książek, encyklopedii, filmów edukacyjnych itp.

Realizowany program: 
program wychowania przedszkolnego Wokół przedszkola, Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion, Wiesława Żaba-Żabińska, MAC S.A, Kielce 2018