Idzie jesień…przez ogród i sad (30.09.2019r. – 11.10.2019r.)

Zadania edukacyjne:
 • rozróżnianie i nazywanie wybranych owoców i warzyw
 • wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli
 • poznawanie ich smaku, koloru i kształtu
 • nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki)
 • poznawanie sposobów ich robienia 
 • zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt
 • wprowadzenie litery „A, a” –  małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
 • rozwijanie kreatywności w pracach plastycznych
 • rozpoznawanie i nazywanie liczby: 3
 • poznanie figury geometrycznej: kwadratu
Współpraca z rodzicami:
 • zachęcamy dziecko do spożywania warzyw i owoców