20.04.2020 Poniedziałek

Temat: „C jak… cebula”

1. Praca z książką:
Wykonaj zadanie w książce: Karta pracy cz.2 Litery i liczby, str. od 40 do 43.

  • Zapoznaj się z symbolem graficznym litery „C”.
  • Wymień wyrazy rozpoczynające się głoską „C”.
  • Określ, czy litera „C” jest samogłoską, czy spółgłoską. Odp. spółgłoską
  • Jaki kolor kartonika będzie przypisany do literki „C” (czerwony, czy niebieski). Odp. niebieski

2. Wykonaj ćwiczenia z kart obrazkowych (zał. 1 https://drive.google.com/open?id=1RGeK0eF1bINsIW4--iKpst0ql1jh8Gu8),
możesz to zrobić przy muzyce https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ