02.04.2020 Czwartek

Temat: „Wiosenne kwiatki”

1. Zabawa muzyczno – ruchowa do piosenki pt. „Wiosenne buziaki” – załącznik nr 1.
Wymyśl samodzielnie ruch do tekstu piosenki, a następnie postaraj się zaśpiewać piosenkę z jednoczesnym pokazywaniem.

2. Wykonaj ćwiczenia ruchowe z karty obrazkowej – załącznik nr 2.

3. Wykonaj pracę plastyczną pt. „Kwiatek”: 

materiały: papier kolorowy, nożyczki, klej, flamaster.