Zwiastuny wiosny – ona zaraz tu przybędzie, kolorowo będzie wszędzie (11.03-22.03)

Cel ogólny: rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny
  • rozpoznawanie i nazywanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny
  • kształtowanie twórczej inwencji muzycznej i plastycznej
  • wykorzystanie nabytych wiadomości i umiejętności o aktualnej porze roku w trakcie działań indywidualnych oraz grupowych
  • stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia
  • doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole
  • nazywanie roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych
  • rozumienie roli zmysłów w poznawaniu przyrody
Współpraca z rodzicami:
  • utrwalanie nabytych wiadomości o aktualnej porze roku
  • stwarzanie okazji do wspólnych spacerów i obserwowania zjawisk przyrodniczych