Wiosna tuż, tuż. (25.02-08.03)

Cel ogólny: Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zadania wychowawczo - dydaktyczne:
  • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku: przylot ptaków, pierwsze wiosenne kwiaty, paki na drzewach, zmienna pogoda.
  • Rozwijanie twórczej aktywności dziecka – zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
  • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
  • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
Współpraca z rodzicami:
  • Konsultacje indywidualne