Przygotowania zacząć czas, bo Wielkanoc wkrótce powita nas (08.04-19.04)

Cel ogólny: pogłębienie świadomości religijnej oraz uwrażliwienie na kultywowanie tradycji wielkanocnych

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
 • zapoznanie ze zwyczajami i tradycjami dotyczącymi Świąt Wielkanocnych
 • pobudzanie i pogłębianie przeżyć emocjonalnych związanych ze świętami wielkanocnymi
 • wyrabianie umiejętności pracy w zespole
 • wzbogacenie słownictwa w zakresie mowy czynnej
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • motywowanie do wypowiadania się na tle grupy
 • tworzenie warunków do podejmowania aktywności twórczej
 • rozwijanie właściwej reakcji na zmieniające się dźwięki
Współpraca z rodzicami:
 • tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, miłości i akceptacji
 • kultywowanie tradycji, zwyczajów związanych ze świętami Wielkanocy
 • zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach świątecznych