Powoli żegnamy kochane przedszkole i myślimy już o szkole (03.06-14.06)

Cel ogólny: przeżywanie nastroju odświętności i wyjątkowości w czasie uczestniczenia w uroczystości pożegnania przedszkola

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
 • kształtowanie pozytywnej postawy wobec szkoły i nauki szkolnej
 • stwarzanie nowych sytuacji problemowych, wyzwalających u dzieci potrzebę samodzielnego rozwiązania
 • kształtowanie rozpoznawania, nazywania i wyrażania podstawowych uczuć i emocji
 • kształtowanie współpracy w obrębie grupy poprzez stawianie zadań do wykonania
 • stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia
 • kształtowanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego, umiejętności wyciągania wniosków
 • doskonalenie sprawności ruchowej w trakcie zabaw przy muzyce
 • zaprezentowanie zdobytej przez dzieci wiedzy oraz umiejętności
Współpraca z rodzicami:
 • uczestnictwo oraz aktywna pomoc w organizacji uroczystości zakończenia przedszkola
 • budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez wyrażanie podstawowych uczuć i emocji
 • tworzenie sytuacji doskonalących mowę, zdolność kojarzenia, skupienia uwagi