List do św. Mikołaja (26.11-07.12)

Cel ogólny: Wyrabianie u dzieci poczucia więzi z bliskim środowiskiem społecznym

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  • Poznawanie miejsc użyteczności publicznej: poczta, szkoła.
  • Poznanie pracy listonosza oraz etapów wędrówki listów.
  • Poznanie znaczenia słowa paczka, kartka pocztowa, znaczek pocztowy.
  • Wzbudzanie szacunku dla odpowiedzialnej i ważnej pracy pocztowców i nauczycieli
  • Budzenie zainteresowań historią swojego kraju poprzez spotkanie z uczestnikiem Powstania Wielkopolskiego.
  • Przeżywanie atmosfery radosnego oczekiwania na spotkanie ze św. Mikołajem
Współpraca z rodzicami
  • Współorganizowanie wycieczek na pocztę i do szkoły podstawowej.
  • Udział rodziców we Mszach św. roratnych
  • Konsultacje indywidualne