Już wkrótce wakacje (17.06-28.06)

Cel ogólny: Wdrażanie do bezpiecznych zabaw podczas wakacji.

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  • Posługiwanie się nazwą kolejnej pory roku – lato.
  • Przybliżenie różnych możliwości spędzenia wakacji
  • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panująca temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze. Rozumienie potrzeby chronienia się przed nadmiernym słońcem.
  • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego w ogrodzie przedszkolnym.
Współpraca z rodzicami:
  • Udział rodziców we Mszy św. kończącej rok szkolny
  • Indywidualne konsultacje z rodzicami