Bezpieczny przedszkolak na drodze (17.09-28.09)

Cel ogólny: uwrażliwienie dzieci na konieczność ostrożnego poruszania się po drodze

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • zapoznanie dzieci z niektórymi znakami drogowymi oraz koniecznością przestrzegania ich w ruchu drogowym
  • rozpoznawanie i nazywanie trzech barw sygnalizatora świetlnego
  • tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci różnych form aktywności: ruchowej, słownej, plastycznej
  • utrwalenie znaczenia znaków przeznaczonych dla pieszych
  • ustalenie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu
Współpraca z rodzicami:
  • przestrzeganie znaków drogowych mających wpływ na nasze bezpieczeństwo
  • kształtowanie odpowiedniej postawy dotyczącej bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym