Bajki, baśnie, legendy (28.01-08.02)

Cel ogólny: Rozwijanie kompetencji i wzbogacanie doświadczeń czytelniczych dzieci. Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:
  • Zapoznanie z biblioteką publiczną i przedszkolną – zasoby bibliotek, sposób przechowywania książek, zasady ich wypożyczania .
  • Poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend; uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;
  • Rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach oraz rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia.
  • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem. Rozwijanie umiejętności parateatralnych.
Współpraca z rodzicami:
  • Konsultacje indywidualne
  • Zebranie z rodzicami