Badamy przyrodę jesienią w parku i w lesie (15.10-26.10)

Cel ogólny:
zapoznanie z charakterystycznymi dla jesieni darami

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
 • wzbogacanie wiadomości o aktualnej porze roku - jesieni
 • zapoznanie z niektórymi nazwami drzew: klon, sosna, kasztanowiec, świerk
 • rozwijanie myślenia w toku rozwiązywania zadań stawianych dzieciom do wykonania
 • zapoznanie z wybranymi nazwami gatunków grzybów: borowik, muchomor
 • poznanie znaczenia zachowania środków ostrożności podczas grzybobrania
 • kształtowanie dbałości o estetykę wykonywanych prac plastycznych
 • zapoznanie z nową techniką malarską
 • pobudzanie aktywności ruchowej
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej
Współpraca z rodzicami:
 • kształtowanie poszanowania dla przyrody i uwrażliwianie na jej piękno
 • uświadomienie jakie zagrożenia płyną z samodzielnego zbierania i jedzenia grzybów