W zdrowym ciele zdrowy duch (30.10-10.11)

Zadania edukacyjne:
  • Zapoznanie dzieci z aktualną piramidą zdrowia.
  • Kształtowanie postaw umożliwiających stosowanie zasad higieny oraz wzbudzanie pozytywnego zainteresowania sprawami zdrowia.
Współpraca z rodzicami:
  • Zachęcanie dzieci do spożywania zdrowej żywności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału. Przezwyciężanie niechęci do nieznanych potraw.
  • Wytwarzanie nawyków i przyzwyczajeń związanych z ochroną i doskonaleniem zdrowia.