Kochani Rodzice - Dzień Mamy i Taty (14.05-25.05)

Zadania edukacyjne:
  • Wyrabianie umiejętności wyrażania uczuć szacunku, miłości wobec mamy i taty.
  • Uświadomienie konieczności współdziałania w rodzinie i wzajemnej pomocy.
Współpraca z rodzicami:
  • Uczestnictwo w uroczystości przedszkolnej z okazji dnia mamy i taty.
  • Kultywowanie Dnia Matki i Ojca.