Z Babcią i Dziadkiem w karnawale (09.01-20.01)

Cel ogólny: Kształtujemy uczucie przywiązania i szacunku dla naszych najbliższych.

Zadania edukacyjne:
  • Okazujemy szacunek dla osób starszych.
  • Podkreślamy ważną rolę babci i dziadka w życiu rodzinnym oraz wzmacniamy więź emocjonalną z rodziną.
  • Przygotowujemy się do balu karnawałowego w przedszkolu: dekorujemy sale, wymyślamy i przygotowujemy stroje karnawałowe.
  • Rozwijamy pozytywne emocje takie jak wrażliwość na potrzeby ludzi starszych, okazywanie im uczuć i niesienie pomocy.
Współpraca z rodzicami:
  • Dbamy, aby dzieci okazywały szacunek i pomoc starszym osobom.
  • Zachęcamy dzieci do składania życzeń Dziadkom oraz pomagamy dzieciom przygotować drobne prezenty z okazji ich święta.
  • Wspólnie z dzieckiem bierzemy udział w balu karnawałowym w przedszkolu.