Nadchodzi Wiosna (20.03-31.03)

Cel ogólny: rozpoznawanie pór roku

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie wiosny(pojawianie się pąków na drzewach, pierwsze kwiaty - przebiśniegi, krokusy).
  • Określanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla tej pory roku (odwilż, mocniej grzejące słońce, cieplejszy wiatr).
  • Obserwowanie zmiany długości dnia i nocy w okresie wiosny.
Współpraca z rodzicami:
  • Podczas wspólnych spacerów z dzieckiem rozmawiamy na temat aktualnej pory roku, jej charakterystycznych zjawisk (odwilż, mocniej grzejące słońce, cieplejszy wiatr), zachęcamy do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie (pąków na  drzewach, pierwszych wiosennych kwiatów - przebiśniegów, krokusów), dostrzegamy charakterystyczne zapachy i odgłosy.