Moja rodzina (15.05–26.05)

Cel ogólny: budzenie szacunku i miłości wobec rodziców

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • Poprawne nazywanie członków najbliższej rodziny.
  • Inspirowanie zabaw tematycznych dotyczących rodziny i domu.
  • Kształtowanie umiejętności okazywania serdeczności bliskim.   
  • Przygotowanie się do obchodów Dnia Rodziny w przedszkolu.
Współpraca z rodzicami:
  • Zachęcanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu rodziny.
  • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez podejmowanie prac domowych: utrzymywanie w porządku swoich zabawek, pomoc w kuchni w przygotowywaniu posiłków.