Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi (04.05-12.05)

Cel ogólny: Kształtujemy świadomość ekologiczną - uczymy się, jak postępować, aby chronić środowisko naturalne.

Zadania edukacyjne:
  • Poznajemy niebezpieczeństwa grożące środowisku ze strony człowieka
  • Rozumiemy znaczenie ochrony przyrody
  • Potrafimy posegregować odpady do odpowiednich pojemników
  • Wiemy, że wszyscy ludzie muszą dbać o środowisko naturalne
Współpraca z rodzicami:
  • Kształtujemy u dziecka właściwe nawyki dotyczące ochrony środowiska naturalnego
  • Zwracamy uwagę na niebezpieczeństwa zagrażające środowisku ze strony człowieka
  • Zapoznajemy dziecko z możliwościami walki z zanieczyszczaniem środowiska.