Jestem Polakiem i Europejczykiem (18.04-28.04)

Cel ogólny: poznanie własnej przynależności

Zadania edukacyjne:
  • Kształtowanie pojęć: Polak - Polska, wspólne terytorium, wspólny język, symbole.
  • Rozumienie pojęć: Europa - Europejczyk, zamieszkiwanie jednego               z kontynentów, swobodne podróżowanie po Unii Europejskiej, posiadanie wspólnej monety.
  • Rozpoznawanie symboli narodowych i wspólnotowych - godła, flagi, hymnu.
  • Poznawanie legend.
Współpraca z rodzicami:
  • Rozmowy z dzieckiem o Polsce, jako kraju ojczystym i symbolach narodowych.
  • Utrwalenie symboli narodowych i Wspólnoty Europejskiej poprzez wywieszanie flag.
  • Wdrażanie do zachowania właściwej postawy w czasie hymnu Polski i UE.