Domy mają ludzie i zwierzęta (31.10-11.11)

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:
  • Nazywanie i porównywanie różnych domów, określanie ich przeznaczenia.
  • Zapoznanie ze sposobami oświetlenia dawniej i dziś.
  • Poznanie urządzeń technicznych wykorzystywanych w domu.

Współpraca z rodzicami:
  • Podczas wycieczek zwracamy uwagę na różnorodną zabudowę miast i wsi.
  • Zapoznanie dzieci z urządzeniami technicznymi wykorzystywanymi w ich domu.
  • Uwrażliwienie dzieci na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dotyczących korzystania z urządzeń technicznych i prądu.