Czy jesteśmy sami w kosmosie? (06.03-17.03)

Cel ogólny: Poznajemy  wiadomości dotyczące przestrzeni kosmicznej

Zadania edukacyjne:
  • Uświadamiamy sobie, że „Ziemia krąży wokół Słońca” i rozumiemy zjawisko następstwa dnia po nocy.
  • Posługujemy się pojęciami związanymi z kosmosem: planeta, orbita, gwiazda, kometa, rakieta.
  • Potrafimy wymienić kilka planet i wiemy, która jest największa, a która najmniejsza.
  • Projektujemy rakiety według własnego pomysłu.
Współpraca z rodzicami:
  • Wspólnie z dziećmi oglądamy albumy i książki o kosmosie.
  • Poszerzamy dzieciom wiedzę nt. innych planet poprzez np. oglądanie filmów edukacyjnych czy oglądanie wystaw kosmicznych.