30.11.2020 – 11.12.2020 „Jak wyglądał świat przed milionami lat”

Zadania edukacyjne:
  • wykorzystywanie i tworzenie okazji do pogłębiania wiadomości na temat dinozaurów
  • budzenie zainteresowania otaczającym światem, jego prehistorią
  • zapoznanie z baśniowym wątkiem związanym z miastem Kraków
  • porównywanie długości przedmiotów
  • stosowanie znaków matematycznych: „=, >, <”
  • wprowadzenie litery: „D”, „d” małej i wielkiej, drukowanej i pisanej
Współpraca z rodzicami:
  • rozmawiamy z dziećmi nt. historii Ziemi 
  • pogłębiamy wiedzę i zainteresowania nt. dinozaurów poprzez oglądanie książek,  encyklopedii, filmów edukacyjnych itp.