21.06.2021 – 30.06.2021 „Wakacyjne podróże”

Zadania edukacyjne:
 • rozpoznawanie charakterystycznych cech wybranych regionów Polski;
 • zapoznanie z bezpiecznym zachowaniem się w podróży, nad morzem, w górach, jeziorem, w ruchu ulicznym;
 • przypomnienie numeru alarmowego 112;
 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej;
 • wyciąganie wniosków z przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów; 
 • uczestniczenie w zbiorowym śpiewaniu i aktywnym  słuchaniu  piosenek;
 • uczestniczenie w pracach plastycznych z wykorzystaniem różnych materiałów;
 • Wycieczka do Kujawsko–Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Minikowie.
Współpraca z rodzicami:
 • zachęcamy dzieci do przebywania na świeżym powietrzu;
 • rozmawiamy z dzieckiem na temat bezpieczeństwa na placu zabaw oraz wakacji;
 • w modlitwie z dzieckiem dziękujemy Panu Bogu za czas spędzony w przedszkolu.