14.09.2020 - 25.09.2020 "Bezpieczny przedszkolak"

Cele główne:
 • poznawanie odstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, na placu zabaw, dbanie o własne i czyjeś bezpieczeństwo
 • kształtowanie cierpliwości, umiejętności czekania na swoją kolej,
 • wdrażanie do zasad bezpiecznego zachowania na drodze,
 • poznawanie podstawowych znaków drogowych, ich kształtu
 • uwrażliwienie na zachowanie ostrożności w kontakcie z nieznajomym,
 • znajomość numerów alarmowych,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie segregowania oraz grupowania przedmiotów, rozpoznawania figur geometrycznych, poznanie cyfry 3
 • rozwijanie sprawności językowych, poznanie litery A,a
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych,
 • wdrażanie i rozwijanie zasad prawidłowej postawy ciała, zachęcanie do aktywności fizycznej

Współpraca z rodzicami:
 • Rozwijanie mowy dziecka poprzez wspólne rozmowy na temat spędzonego czasu w przedszkolu
 • Rozmowa z dzieckiem na temat kontaktu z nieznajomym
 • Zwracanie uwagi na przepisy ruchu drogowego podczas wspólnych spacerów
 • Informowanie o postępach dziecka